ברכה מעוצבת לט"ו באב איור של זוג עומד על דשא ומתנשק עם שיר של מוקי