ברכה מעוצבת לט"ו באב שולחן עץ עליו מונחים לבבות ורודים מלבד עם שיר של שלום חנוך