תפריטי אלכוהול לצ'ופיז אחד מעוצב לפי הקו של וודקה סטולי עלית והשני מעוצב בקו של וודקה סטולי פירמיום אדום