הדמיה לעיצוב המסכים של חברת אלספק. פולדים עם איורים אפורים בהרים בנושאי חשמל: חדר שרתים, עמודי חשמל וגלובוס