סדרת דוכנים לפסטיבל היין בעיצובים שונים. שני דוכנים לחברת דלתון ודוכן אחד לחברת הכרם שמייצגת מספר יינות