הדמיה של רולאפ שונים לבירה מלכה לבלו מון ופרסומת למבצע פתיחת שנה בטכניון