פריסה של מתחם מוגובי לפרויקט סמסונג בקניונים ברחבי הארץ