ברכת שנה טובה מותאמת לעסק של טיפטיפה על רקע עץ חום עם דובי ליד