פרסומת בסגנן יווני למסעדת ארעיס. יאכטה שטה בים עם עיגול מבצע