תפריט שחור עם ירקות מסבחיב כתוב בגיר על נייר דמוי לוח תלוי על קיר במסעדה